Тегови – одличен квалитет

  • 1 кг
  • 1.25 кг
  • 2 кг
  • 2.5 кг
  • 5 кг
  • 8 кг
  • 10 кг

   

Шипки – сите видови на шипки

 • Права шипка 1.50 см
 • Права шипка 1.80 см
 • Крива шипка
 • Бучица 35 см
 • Бучица 40 см